Πρόγραμμα 8 Εβδομάδων Ανάπτυξης Ενσυνειδητότητας (Mindfulness)