Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για ενήλικες «Μύηση στην τέχνη της λογοτεχνικής γραφής»