Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας (WPPSI)

Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας (WPPSI) είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη κλίμακα για την αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση παιδιών από 2 ετών μέχρι 7 ετών. Η Κλίμακα αποτελείται από Λεκτικές και Πρακτικές δοκιμασίες οι οποίες δίνουν επιμέρους αποτελέσματα για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού, και συνδυαστικά αποτελέσματα για την αξιολόγηση της Γενικής Νοητικής Ικανότητας.

Το τεστ εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, π.χ. Σχολικούς Ψυχολόγους και χρειάζεται περίπου 60 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Αυτό εξαρτάται συνήθως από πολλούς παράγοντες όπως για παράδειγμα τις συγκεκριμένες δυσκολίες που παρουσιάζει το κάθε παιδί.

Η Κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της γενικής νοητικής ικανότητας του παιδιού αλλά και σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία αξιολόγησης για την αναγνώριση νοητικής χαρισματικότητας, αναπτυξιακών γνωστικών καθυστερήσεων καθώς και μαθησιακών δυσκολιών. Τα αποτελέσματα της Κλίμακας δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης των υφιστάμενων δυσκολιών.