Σχολική Ψυχολογία

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί μια ευρεία ψυχολογική επιστήμη και εφαρμόζεται μέσα κι έξω από το σχολικό πλαίσιο, είτε σε προσωπικές συναντήσεις  είτε σε ομάδες. Οι σχολικοί ψυχολόγοι εφαρμόζουν τις επαγγελματικές τους ιδιότητες για την προαγωγή και προστασία της ψυχικής υγείας, της μάθησης και της συμπεριφοράς. Μέσω των πρακτικών τους, βοηθούν τα παιδιά και τους νέους να επιτύχουν ακαδημαϊκά, κοινωνικά, συμπεριφορικά και συναισθηματικά.

Οι σχολικοί ψυχολόγοι δουλεύουν είτε προσωπικά με τα παιδιά σε ατομικές συνεδρίες είτε σε ομαδικά εργαστήρια. Οι συνεδρίες ή τα εργαστήρια αυτά έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά και τους νέους να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες αδυναμίες ή να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες τους στην μαθησιακή διαδικασία ή στη ψυχική τους υγεία και συναισθηματική κατάσταση. Για παράδειγμα ασχολούνται με εκπαιδευτικές διαδικασίες για πιο αποτελεσματική μάθηση στο σχολείο, αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών όπως η δυσλεξία, η ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και πολλά άλλα.

Ακόμα ένας τομέας με τον οποίο ασχολούνται οι σχολικοί ψυχολόγοι είναι η απευθείας δουλειά που γίνεται με τους γονείς του μαθητή ή με τους εκπαιδευτικούς. Μέσω συμβουλευτικής οι γονείς ενδυναμώνουν τις γονικές τους δεξιότητες ή μαθαίνουν κατάλληλους τρόπους να βοηθήσουν τα παιδιά τους με τις μαθησιακές ή συναισθηματικές τους δυσκολίες.  Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, αυτοί μπορεί να χρειάζονται βοήθεια να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες για να εξασφαλίσουν τη μάθηση των παιδιών στην τάξη τους, ή συγκεκριμένα να ζητήσουν βοήθεια με την διδασκαλία ή διαχείριση ενός μαθητή.

Οι σχολικοί ψυχολόγοι ασχολούνται μεταξύ άλλων με:

  • Μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία
  • Γνωστικές δυσκολίες
  • Συναισθηματικές δυσκολίες όπως άγχος, κατάθλιψη
  • Αναπτυξιακές ψυχοπαθολογίες όπως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), Διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού
  • Ενδυνάμωση κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Ενδυνάμωση μηχανισμών αντιμετώπισης δυσκολιών
  • Ψυχοεκπαίδευση καλύτερων στρατηγικών μάθησης
  • Ψυχοεκπαίδευση σε αποτελεσματικές γονικές πρακτικές
  • Ψυχοεκπαίδευση σε καλύτερους διδακτικούς τρόπους

Η σχολική ψυχολόγος του κέντρου ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ θα φροντίσει ώστε να γίνει μία λοκληρωμένη ανάλυση της δυσκολίας που αντιμετωπίζει ο μαθητής. Για το σκοπό αυτό συνήθως χρειάζεται μια σειρά από τεχνικές αξιολόγησης, προσωπικές συνεδρίες, συμβουλευτική με τους γονείς, το σχολικό προσωπικό ή και με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Έτσι εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και επιλέγεται το καταλληλότερο πρόγραμμα αντιμετώπισης για τον κάθε μαθητή.