Οικογενειακή Θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως συχνές διαμάχες, προβλήματα στη συμπεριφορά κάποιου, ψυχολογικά ή ψυχοσωματικά συμπτώματα ενός μέλους της οικογένειας. Κύριος πυρήνας της οικογενειακής θεραπείας θεωρείται η ίδια η οικογένεια ως ένα ζωντανό σύστημα κι έτσι δίδεται έμφαση στις σχέσεις των μελών της οικογένειας. Η θεραπεία δεν βασίζεται στο να δώσει έτοιμες λύσεις αλλά σε συνεργασία με τα μέλη της οικογένειας αναδεικνύει αυτήν που κάθε φορά φαίνεται να ταιριάζει ανάλογα με την περίπτωση.

Στη θεραπεία δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν όλα τα μέλη αλλά αυτά που θέλουν και θεωρούν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων. Κύριοι στόχοι της θεραπείας είναι η οικογενειακή προσαρμογή, η βελτίωση του τρόπου που λειτουργεί η οικογένεια, η διατήρηση της ψυχικής υγείας και η αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας και συσχέτισης ανάμεσα στα μέλη με ένα τρόπο που να αποτρέπει την εμφάνιση των συμπτωμάτων.