Βασικές Αρχές & Τεχνικές του Διαλογισμού, Πρόγραμμα Οκτώ Εβδομάδων