«Γίνε αυτό που αξίζεις»

Τα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού απευθύνονται σε:

  • Μαθητές, υποψήφιους σπουδαστές και νέους πτυχιούχους (από 14 μέχρι 23 ετών): 

Για αυτή την ηλικιακή ομάδα ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια προσωπική εμπειρία ανακάλυψης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που κρύβει μέσα του ο κάθε νέος άνθρωπος που στο σύγχρονο, συναρπαστικό και περίπλοκο κόσμο της εποχής μας αναζητεί την εκπαιδευτική και στη συνέχεια την επαγγελματική πορεία, που θα τον οδηγήσει στην επιτυχία και στην ικανοποίηση.

  • Ενήλικες οποιασδήποτε ηλικίας άνω των 23 ετών που επιθυμούν ν’ αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση:

Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για αυτή την ηλικιακή ομάδα στοχεύει να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και τα ιδιαίτερα στοιχεία προσωπικότητάς τους ώστε να δοθούν νέες επιλογές για μια πιο επιθυμητή και ικανοποιητική επαγγελματική κατεύθυνση.   

Το κέντρο προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, στα πλαίσια της υπηρεσίας του επαγγελματικού προσανατολισμού προσφέρει προγράμματα που κινούνται γύρω από τρεις άξονες:

  • Αυτογνωσία
  • Συμβουλευτική
  • Πληροφόρηση

Χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση, στοχεύουμε στον εντοπισμό των επαγγελματικών κατευθύνσεων που ταιριάζουν  στο συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο με τον οποίο συνεργαζόμαστε κάθε φορά. Ο συμβουλευόμενος  αξιοποιεί αυτή τη γνώση και την στήριξη που του προσφέρεται για να εστιάσει σωστά τις προσπάθειές του και να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητές του για επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση. 

Τα προγράμματα μας περιλαμβάνουν συνεντεύξεις και έγκυρα και αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία (π.χ., τεστ, ερωτηματολόγια) για τη διερεύνηση τεσσάρων βασικών στοιχείων που είναι καθοριστικά για τη σχέση του ανθρώπου με το επάγγελμά του: 

  • Της προσωπικότητας: Τι του ταιριάζει να κάνει;
  • Των ενδιαφερόντων: Τι του αρέσει να κάνει;
  • Των ικανοτήτων & δεξιοτήτων: Τι εργασίες μπορεί να εκτελέσει εύκολα και ποιοτικά;
  • Των αξιών: Τι είναι σημαντικό για αυτόν να παίρνει από την εργασία του;

Το βασικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε 3-4 συναντήσεις και τ’ αποτελέσματα παραδίδονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε αναλυτική έκθεση την οποία ο σύμβουλος συζητά μαζί με τον συμβουλευόμενο στην τελική συνάντηση.