Τι είναι το Life Coaching;

Το life coaching είναι υπηρεσία προσωπικής εμψύχωσης και υποστήριξης  που στοχεύει να σας βοηθήσει να επιτύχετε πραγματικές αλλαγές στη ζωή σας και να φτάσετε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας αφού αφαιρέσετε τα ψυχολογικά εμπόδια και αξιοποιήσετε τις υπάρχουσες εσωτερικές πηγές και δυνάμεις σας.

Η προέλευση του Life Coaching 

Το life coaching γεννήθηκε στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, κατά τη δεκαετία του ’80 όταν διάφοροι ειδικοί, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές και σύμβουλοι αναγνώρισαν ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που δεν έχρηζε ιατρικής αγωγής ή ψυχοθεραπείας και χρειαζόταν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για την κάλυψη των αναγκών της. Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονταν ένα καλά οργανωμένο μοντέλο υποστήριξης και καθοδήγησης  ώστε να μπορέσουν να εντοπίσουν τις πραγματικές τους ανάγκες και επιθυμίες, να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους και να φέρουν στη ζωή τους την ποθητή ευημερία.

Στο κέντρο προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, η εξειδικευμένη στο Life Coaching σύμβουλος μας θα σας παρακινήσει ν’ ανακαλύψετε τις βαθύτερες ανάγκες κι επιθυμίες σας, να ενεργοποιήσετε το δυναμικό σας υλικό και να θέσετε καταλλήλως τις προτεραιότητες και τους στόχους σας μέσα σ’ ένα υποστηρικτικό, ενδυναμωτικό κι ευχάριστο κλίμα.

Στο κέντρο προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, εξειδικευόμαστε επίσης στο NLP Life Coaching.

Τι είναι το NLP Coaching;

Το NLP Life Coaching είναι είδος προσωπικής εμψύχωσης που στοχεύει να βοηθήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο να πραγματοποιήσει τα όνειρα και τους στόχους του μέσω του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού. 

Τι είναι ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP);

O νευρογλωσσικός προγραμματισμός ή neurolinguistic programming (NLP) στα αγγλικά, είναι μια προσέγγιση που ενδιαφέρεται να εξερευνήσει και να ενισχύσει τη δυνατότητα του κάθε ατόμου να επιτύχει την άριστη απόδοση στους τομείς που επιθυμεί. Δημιουργοί αυτής της προσέγγισης είναι ο Richard Bandler (μαθηματικός με σπουδές ψυχολογίας) και ο John Grinder (καθηγητής γλωσσολογίας) που κατά το 1970 στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, επεχείρησαν ν’ αναλύσουν τις τεχνικές κυρίως τριών επιτυχημένων ψυχοθεραπευτών, του Milton Erickson, της Virginia Satir και του Fritz Perls με απώτερο σκοπό να αποκωδικοποιήσουν τις μεθόδους τους και να δημιουργήσουν ένα ξεκάθαρο μοντέλο ανθρώπινης υπεροχής.

Η σύνθετη λέξη «νευρογλωσσικός», αναφέρεται στο μυαλό, στο νευρικό μας σύστημα και στη γλώσσα, τις λέξεις δηλαδή που χρησιμοποιούμε. Θεωρείται ότι οι σκέψεις μας επηρεάζουν το σώμα μας και αντίστροφα κι ακόμη ότι οι λέξεις και ο τρόπος που τις χρησιμοποιούμε μας επηρεάζουν διαμορφώνοντας τις αντιλήψεις μας.

Η λέξη «προγραμματισμός», δανεισμένη από την επιστήμη της πληροφορικής χρησιμοποιείται ως μεταφορά για τον τρόπο που οι άνθρωποι τείνουμε να πράττουμε και που δεν διαφέρει από τον τρόπο που λειτουργεί ένας υπολογιστής όταν εκτελεί κάθε φορά τις οδηγίες ενός προγράμματος. Με άλλα λόγια οι διάφορες εμπειρίες που είχαμε στο μονοπάτι της ζωής, μας έχουν «προγραμματίσει» να συμπεριφερόμαστε και να πράττουμε μ’ έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Όπως ακριβώς ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή είναι δυνατόν να καθαριστεί από τυχόν «ιούς» ή να γραφτεί εξολοκλήρου από την αρχή και ν’ αντικατασταθεί από ένα άλλο πιο εξελιγμένο πρόγραμμα, έτσι και τα «προγράμματα» του ανθρώπινου μυαλού όταν δεν φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα ή στέκονται εμπόδιο στην προσωπική μας εξέλιξη, μπορούν να καθαριστούν από «ιούς» της σκέψης, δηλαδή τα προβληματικά μοτίβα σκέψης, ή και να ξαναγραφτούν. Μπορούμε δηλαδή να επαναπρογραμματίσουμε τον τρόπο σκέψης μας.

Με λίγα λόγια, το NLP coaching είναι η σπουδή της ανθρώπινης υπεροχής κι επικοινωνίας. Μας επιτρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο της κατάστασης, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς μας. Μας επιτρέπει να μετατρέψουμε τα πρότυπα σκέψεων μας και να γίνουμε πιο παραγωγικοί και αποτελεσματικοί.

Ορισμένες πεποιθήσεις του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) 

 • Αλλάζοντας τις πεποιθήσεις μας αλλάζουμε κατεύθυνση στη ζωή μας.
 • Οι άνθρωποι δεν είναι οι συμπεριφορές τους.
 • Οι άνθρωποι διαθέτουν όλες τις θετικές πνευματικές πηγές που χρειάζονται για να ευημερήσουν.
 • Δεν υπάρχει αποτυχία μόνο χρήσιμη ανατροφοδότηση. Μπορεί κανείς να μάθει από τις αποτυχημένες προσπάθειες.
 • Αν μια μέθοδος δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα τότε πρέπει ν’ αλλάξει κανείς τη μέθοδο.

 Σε ποιους απευθύνεται το NLP Coaching;

 • Σε ΟΛΟΥΣ όσους θεωρούν την αυτοβελτίωση σημαντική.
 • Σε αθλητές που θέλουν να αυξήσουν τις επιδόσεις τους.
 • Σε γονείς που επιθυμούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους.
 • Σε συντρόφους που επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους.
 • Σε δασκάλους και καθηγητές που επιθυμούν να γίνουν πιο μεταδοτικοί.
 • Σ’ επαγγελματίες που θέλουν να γίνουν πιο αποδοτικοί στη δουλειά τους.