Ατομική Θεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία αναφέρεται στη σχέση συνεργασίας μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου μέσα στην οποία μπορούν να τεθούν οι στόχοι που o πελάτης θέλει να πετύχει. Μέσα στο πλαίσιο της θεραπευτικής εργασίας εξερευνούνται συναισθήματα, συμπεριφορές, τραύματα, πεποιθήσεις, αναμνήσεις δημιουργώντας τον απαραίτητο χώρο έτσι ώστε ο πελάτης να μπορέσει να εκφραστεί μέσα σ’ ένα εχέμυθο και ασφαλές περιβάλλον.

Η ψυχοθεραπεία οδηγεί αναπόφευκτα σε περισσότερη αυτογνωσία, αυτοδυναμία και προσωπική

ανάπτυξη κι έτσι απευθύνεται σε όλους και όχι μόνο σε όσους επιθυμούν να δουλέψουν

συγκεκριμένες δυσκολίες όπως η κατάθλιψη, το άγχος, ή οι διαπροσωπικές δυσκολίες. Παρότι στο κέντρο, «Για την Ιθάκη», είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε και βραχείες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, η διάρκεια και συχνότητα της θεραπείας εξαρτάται αποκλειστικά από τις προσωπικές ανάγκες, τους στόχους και το θεραπευτικό βάθος που επιθυμεί ο πελάτης και γι’ αυτό μπορεί να αποτελείται από μερικές συνεδρίες ή να διαρκέσει μερικά χρόνια μέχρι να επέλθει η επιθυμητή αλλαγή.

Μερικές από τις βασικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται στο κέντρο μας είναι η Πελατοκεντρική, η Συστημική, η Γνωσιακή-Συμπεριφορική θεραπεία, η Διαλεκτική- Συμπεριφορική θεραπεία, η Τραυματοθεραπεία EMDR, η Παιγνιοθεραπεία και άλλες. Τείνουμε όμως να εργαζόμαστε συνθετικά συνδυάζοντας διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τεχνικές ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά.