Η ατομική ψυχοθεραπεία αναφέρεται στη σχέση συνεργασίας μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου μέσα στην οποία μπορούν να τεθούν οι στόχοι που o πελάτης θέλει να πετύχει. Μέσα στο πλαίσιο της θεραπευτικής εργασίας εξερευνούνται συναισθήματα, συμπεριφορές, τραύματα, πεποιθήσεις, αναμνήσεις δημιουργώντας τον απαραίτητο χώρο έτσι ώστε ο πελάτης να μπορέσει να εκφραστεί μέσα σ’ ένα εχέμυθο και ασφαλές περιβάλλον.

Η ψυχοθεραπεία οδηγεί αναπόφευκτα σε περισσότερη αυτογνωσία, αυτοδυναμία και προσωπική

ανάπτυξη κι έτσι απευθύνεται σε όλους και όχι μόνο σε όσους επιθυμούν να δουλέψουν

συγκεκριμένες δυσκολίες όπως η κατάθλιψη, το άγχος, ή οι διαπροσωπικές δυσκολίες. Παρότι στο κέντρο, «Για την Ιθάκη», είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε και βραχείες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, η διάρκεια και συχνότητα της θεραπείας εξαρτάται αποκλειστικά από τις προσωπικές ανάγκες, τους στόχους και το θεραπευτικό βάθος που επιθυμεί ο πελάτης και γι’ αυτό μπορεί να αποτελείται από μερικές συνεδρίες ή να διαρκέσει μερικά χρόνια μέχρι να επέλθει η επιθυμητή αλλαγή.

Μερικές από τις βασικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται στο κέντρο μας είναι η Πελατοκεντρική, η Συστημική, η Γνωσιακή-Συμπεριφορική θεραπεία, η Διαλεκτική- Συμπεριφορική θεραπεία, η Τραυματοθεραπεία EMDR, η Παιγνιοθεραπεία και άλλες. Τείνουμε όμως να εργαζόμαστε συνθετικά συνδυάζοντας διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τεχνικές ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Πολλές φορές τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα μέσα στο γάμο ή στη σχέση τους, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία στην επίλυση των διαφορών ή/και την απομάκρυνση ανάμεσα τους. Τέτοια συναισθηματικά αδιέξοδα μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός παράλληλου δεσμού, στην ύπαρξη ενός τρίτου προσώπου ή ακόμα και σε σκέψεις χωρισμού. Όταν οι κρίσεις δεν μπορούν να επιλυθούν ανάμεσα στο ζευγάρι, τότε ένας δρόμος που μπορεί να ακολουθήσουν είναι η θεραπεία ζευγαριού η οποία σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τα ζευγάρια που βρίσκονται σε κρίση και θέλουν να μείνουν μαζί, να βρουν διεξόδους από τις δυσκολίες.

Η θεραπεία ζεύγους μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα προβλήματα που τα ζευγάρια μπορεί να αντιμετωπίσουν στην πορεία της σχέσης όπως:

 • επικοινωνιακές δυσκολίες
 • έλλειψη συναισθηματικής έκφρασης
 • στασιμότητα
 • διαφορές αναγκών κι επιθυμιών
 • διαπαιδαγώγηση παιδιών
 • σεξουαλικές δυσκολίες
 • εξωσυζυγικές σχέσεις
 • θέματα διαχείρισης χρόνου
 • επιρροές από την ευρύτερη οικογένεια
 • σκέψεις για χωρισμό/διαζύγιο

Κατά τη θεραπεία ζεύγους, κύριοι στόχοι είναι η βελτίωση στην επικοινωνία, η έκφραση και αποδοχή συναισθημάτων και διαφορετικών αναγκών μεταξύ των δύο συντρόφων, η αποκατάσταση της ισορροπίας και ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης μ’ ένα τρόπο που να κάνει και τα δύο μέλη ευτυχισμένα.

Στο κέντρο μας προσφέρουμε ψυχοθεραπεία για παιδιά κι εφήβους. Η ψυχοθεραπεία για αυτές τις ηλικιακές ομάδες αφορά θεραπευτικές συνομιλίες, αλληλεπιδράσεις και μεθόδους που εφαρμόζονται από τον ειδικό θεραπευτή απευθείας στο παιδί ή στην οικογένειά του. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει τα παιδιά και τις οικογένειες τους να κατανοήσουν και να επιλύσουν δυσκολίες και προβλήματα, να βελτιώσουν τη στάση και τη συμπεριφορά τους και να κάνουν τις απαραίτητες θετικές αλλαγές στη ζωή τους.

Οι προσεγγίσεις, τεχνικές και παρεμβάσεις διαφέρουν ανάλογα με το πρόβλημα, την ηλικία, τις ανάγκες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού ή εφήβου. Σε μερικές περιπτώσεις ο συνδυασμός διαφόρων θεραπευτικών προσεγγίσεων μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικός όπως επίσης και η συνεργασία με άλλους ειδικούς (π.χ., γιατρούς) όπου κρίνεται απαραίτητο. Για μικρά παιδία προσχολικής και σχολικής ηλικίας ακολουθούμε συνήθως το συστημικό μοντέλο και οι γονείς λαμβάνουν παράλληλα συμβουλευτική (συμβ. γονέων) για ενίσχυση και ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο του παιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιλεχθεί η οικογενειακή θεραπεία όπου οι γονείς συμμετέχουν σε συνεδρίες μαζί με το παιδί.

Μερικές από τις περιπτώσεις όπου επείγει η ανάγκη για παιδοψυχοθεραπεία:

 • προβλήματα συμπεριφοράς
 • συναισθηματικά προβλήματα
 • διαταραχές διάθεσης (π.χ., κατάθλιψη)
 • άγχος, αγχώδεις διαταραχές και φοβίες
 • βραδινή ενούρηση και εγκόπριση
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
 • αυτισμός
 • Σύνδρομο Άσπεργκερ
 • αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • διατροφικές διαταραχές
 • δυσκολίες και προβλήματα κατά την εφηβεία
 • χαμηλή αυτοπεποίθηση ή αυτοεκτίμηση
 • σχολικός εκφοβισμός
 • πένθος / απώλεια
 • κακοποίηση
 • ψυχικό τραύμα
 • οικογενειακά προβλήματα
 • διαζύγιο / χωρισμός

Πέρα από τις πολυάριθμες κλασσικές μεθόδους, τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη θεραπεία με παιδιά, προσφέρουμε επίσης Παιγνιοθεραπεία και Τραυματοθεραπεία EMDR.

Η Παιγνιοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τα παιδιά να επικοινωνήσουν τις εσωτερικές τους εμπειρίες. Κυρίως για τα παιδιά ηλικίας 3-12 ετών το παιχνίδι θεωρείται ως το φυσικότερο μέσο επικοινωνίας κι έκφρασης και μάλιστα μπορεί να είναι τόσο σημαντικό όσο η τροφή και ο ύπνος. Εφ’ όσον το παιχνίδι αποτελεί κεντρικό άξονα κι έχει ζωτική σημασία για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, έχει επίσης θεραπευτικές ιδιότητες.

Η μη κατευθυντική παιγνιοθεραπεία ή αλλιώς Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεία που χρησιμοποιείται στο κέντρο, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, είναι μια προσέγγιση που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά του παιδιού ως παθολογική αλλά ταυτόχρονα βασίζεται στην πεποίθηση ότι τα παιδιά διαθέτουν το εσωτερικό κίνητρο να επιτύχουν προσωπική ευεξία.

Οι θεραπευτές που εξειδικεύονται σε αυτή την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση εκπαιδεύονται ώστε να εμπιστεύονται την ικανότητα του παιδιού να κατευθύνει τη δική του θεραπευτική διαδικασία χωρίς να επιβάλλουν στο παιδί τις δικές τους ιδέες για το τι το χρειάζεται να κάνει ή να δουλέψει το παιδί στη θεραπεία. Οποιεσδήποτε εσωτερικές συγκρούσεις, ή εξωτερικές προκλήσεις αντιμετωπίζει το παιδί είναι πάντα δυνατό να τις εκφράσει συμβολικά μέσω του παιχνιδιού μέσα στην παιγνιοθεραπευτική συνεδρία με βάση τις δικές του ικανότητες και το δικό του ρυθμό.

Αυτό συμβαίνει επειδή η Παιγνιοθεραπεία παρέχει έναν απόλυτα ασφαλή χώρο μέσα στον οποίο το παιδί αισθάνεται άνετα να εμπιστευτεί τον θεραπευτή. Έτσι μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία το παιδί εκφράζει, επεξεργάζεται και κατανοεί τις εμπειρίες και τα συναισθήματά του κι ακόμη επιλύνει τυχόν δυσκολίες που παρεμβάλλονται στη φυσιολογική του ανάπτυξη ή προκαλούν πρόβλημα στην καθημερινότητά του.

Ο θεραπευτής είναι εκπαιδευμένος κατάλληλα ώστε να εισχωρεί στον εσωτερικό κόσμο του παιδιού. Η Παιγνιοθεραπεία βασίζεται στη θεωρεία ότι το παιχνίδι είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί το παιδί και τα παιχνίδια στο χώρο της παιγνιοθεραπείας είναι οι λέξεις με τις οποίες το παιδί επικοινωνεί για να εκφράσει τις ανάγκες και τις ανησυχίες του καθώς και τις εσωτερικές εμπειρίες του, το πώς δηλαδή αυτό αντιλαμβάνεται τον κόσμο.

Η Παιγνιοθεραπεία ενδείκνυται στις εξής περιπτώσεις:

 • διαχείριση θυμού ή / και επιθετικότητα
 • προβλήματα συμπεριφοράς
 • προβλήματα επικοινωνίας
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
 • αυτισμός
 • Σύνδρομο Άσπεργκερ
 • αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • διαταραχές διάθεσης (π.χ., κατάθλιψη)
 • άγχος, αγχώδεις διαταραχές και φοβίες
 • βραδινή ενούρηση και εγκόπριση
 • σχολικός εκφοβισμός
 • χαμηλή σχολική επίδοση
 • πένθος / απώλεια
 • διαζύγιο / χωρισμός
 • τραύμα / κακοποίηση (συναισθηματική, σωματική ή σεξουαλική)

Η Παιγνιοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική στα πλαίσια συνθετικής ψυχοθεραπείας και σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε εφήβους και σε ενήλικες.

Η οικογενειακή θεραπεία απευθύνεται σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως συχνές διαμάχες, προβλήματα στη συμπεριφορά κάποιου, ψυχολογικά ή ψυχοσωματικά συμπτώματα ενός μέλους της οικογένειας. Κύριος πυρήνας της οικογενειακής θεραπείας θεωρείται η ίδια η οικογένεια ως ένα ζωντανό σύστημα κι έτσι δίδεται έμφαση στις σχέσεις των μελών της οικογένειας. Η θεραπεία δεν βασίζεται στο να δώσει έτοιμες λύσεις αλλά σε συνεργασία με τα μέλη της οικογένειας αναδεικνύει αυτήν που κάθε φορά φαίνεται να ταιριάζει ανάλογα με την περίπτωση.

Στη θεραπεία δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν όλα τα μέλη αλλά αυτά που θέλουν και θεωρούν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων. Κύριοι στόχοι της θεραπείας είναι η οικογενειακή προσαρμογή, η βελτίωση του τρόπου που λειτουργεί η οικογένεια, η διατήρηση της ψυχικής υγείας και η αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας και συσχέτισης ανάμεσα στα μέλη με ένα τρόπο που να αποτρέπει την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Στο κέντρο, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, η συμβουλευτική γονέων είναι ένα είδος υπηρεσίας που στοχεύει να δώσει σε γονείς την απαραίτητη γνώση, καθοδήγηση, στήριξη και τα εφόδια που χρειάζονται σ’ ένα θετικό πλαίσιο ενσυναίσθησης και κατανόησης χωρίς επικρίσεις ή προκαταλήψεις. Με τον τρόπο αυτό οι γονείς ενισχύονται καταλλήλως ώστε να δώσουν στα παιδιά τους την αναγκαία φροντίδα και διαπαιδαγώγηση.

Ο γονικός ρόλος είναι ίσως ένας από τους ομορφότερους ρόλους που υιοθετούμε στη ζωή μας παράλληλα είναι κι ένας από τους πιο απαιτητικούς. Κανείς δεν είναι από τη γέννηση του ολοκληρωτικά εξοπλισμένος για αυτό το δύσκολο έργο και δυστυχώς τα παιδιά δεν έρχονται στον κόσμο με εγχειρίδιο χρήσης! Οι ευθύνες που αναλαμβάνουν οι γονείς είναι αναρίθμητες. Ενώ πρέπει να φροντίζουν τις συναισθηματικές και υλικές ανάγκες των παιδιών τους έχουν ταυτόχρονα και τις δικές τους ανάγκες να ικανοποιήσουν.

Πολύ συχνά δεν γίνεται καλή διαχείριση εξαιτίας των πολλαπλών ρόλων, καθηκόντων και αναγκών της μοντέρνας εποχής στην οποία ζούμε.  Ως αποτέλεσμα οι γονείς εξουθενώνονται και είναι επιρρεπείς σε διάφορα προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το ρόλο του γονέα και κυρίως την φροντίδα και κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών των παιδιών τους και τη σωστή διαπαιδαγώγησή τους.

Στο κέντρο, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, προσφέρουμε διάφορες θεραπευτικές και συμβουλευτικές προσεγγίσεις τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ίδιους τους γονείς. Με τη συμβουλευτική γονέων βοηθάμε τους γονείς ν’ αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του τρόπου διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιούν, να προβούν σε σημαντικές αναθεωρήσεις όπου χρειάζεται, ν’ αποκτήσουν οι ίδιοι περισσότερη αυτογνωσία αντιμετωπίζοντας τα δικά τους προσωπικά ζητήματα και ακόμη ν’ αποκαταστήσουν την διαταραγμένη αρμονία, ισορροπία και ηρεμία στην οικογένεια. Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να γίνει ανεξάρτητα ή και σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη θεραπεία του παιδιού ή του εφήβου.

Μερικές από τις περιπτώσεις όπου η συμβουλευτική γονέων μπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμη είναι:

 • διαχείριση θυμού ή / και επιθετικότητα
 • προβλήματα συμπεριφοράς, ανυπακοή, έλλειψη σωστής οριοθέτησης
 • βραδινή ενούρηση και εγκόπριση
 • αγωγή τουαλέτας
 • πιπίλισμα δακτύλου ή χρήση πιπίλας σε προχωρημένες ηλικίες
 • άγχος αποχωρισμού
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
 • αυτισμός
 • Σύνδρομο Άσπεργκερ
 • αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • διαταραχές διάθεσης (π.χ., κατάθλιψη)
 • άγχος, έντονες ανησυχίες και φοβίες
 • διατροφικές διαταραχές
 • παιδική ανορεξία
 • δυσκολίες και προβλήματα κατά την εφηβεία
 • χαμηλή αυτοπεποίθηση ή αυτοεκτίμηση
 • σχολικός εκφοβισμός
 • χαμηλή σχολική επίδοση
 • απώλεια κατοικίδιου
 • υιοθεσία
 • οικογενειακές εντάσεις ή άλλα προβλήματα:
  • διαζύγιο / χωρισμός
  • πένθος / απώλεια
  • θέματα υγείας ή ψυχικής υγείας
  • προβλήματα εξαρτήσεων
  • ψυχικό τραύμα
  • κακοποίηση (συναισθηματική, σωματική ή σεξουαλική)

Αυτή η υπηρεσία στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα με Παχυσαρκία, Ψυχογενή (Ψυχαναγκαστική) Υπερφαγία, Νευρογενή Βουλιμία και Νευρογενή Ανορεξία καθώς επίσης να παρέχει στήριξη και σωστή καθοδήγηση στις οικογένειες των ατόμων για καλύτερη αντιμετώπιση μέσα από τη συμβουλευτική για γονείς, κηδεμόνες και συντρόφους. Πέρα από την ατομική θεραπεία και οικογενειακή συμβουλευτική υπάρχει επίσης η επιλογή των ομάδων στήριξης για άτομα με διατροφικές διαταραχές.

Για άτομα με παχυσαρκία ή/και ψυχογενή υπερφαγία:

Στόχος η ανάκτηση ελέγχου στη διατροφή, η απαλλαγή από τον εθισμό σε συγκεκριμένες τροφές (π.χ., σοκολάτα, ζάχαρη, προϊόντα καφεΐνης), η απελευθέρωση από την εμμονή για φαγητό και τον έλεγχο βάρους. Το άτομο μαθαίνει να διαχειρίζεται τα προσωπικά προβλήματα, τ’ αρνητικά συναισθήματα, το άγχος και άλλες δυσκολίες που ωθούν στην υπερφαγία και στην παχυσαρκία έτσι ώστε το χάσιμο βάρους να επιτευχθεί με πιο ανώδυνο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής για χάσιμο βάρους ο ενδιαφερόμενος επεξεργάζεται μαζί με το σύμβουλο θέματα όπως:

 • τα συναισθήματα που οδηγούν στην υπερφαγία και την καλύτερη διαχείρισή τους (π.χ., αποτελεσματική διαχείριση θυμού, ενοχών, ντροπής, αρνητικότητας, κατάθλιψης, ψυχικού τραύματος, ανησυχίας, άγχους, φόβου, μοναξιάς κ.α.)
 • τις προβληματικές σκέψεις και λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από την απώλεια βάρους και τη συντήρηση του νέου σωματικού βάρους
 • τον εθισμό σε διάφορες τροφές (π.χ., ψωμί, ζάχαρη)
 • το αυτό-σαμποτάζ, τις διάφορες ψυχικές συγκρούσεις και τα ψυχικά εμπόδια που ασυνείδητα μπορεί να προβάλλει ο ενδιαφερόμενος στη διαδικασία απώλειας βάρους
 • την βελτίωση της σωματικής εικόνας (Body image)
 • την ετοιμότητα και την αύξηση κινήτρου καθώς και τα βασικά συστατικά της επιτυχούς απώλειας βάρους και συντήρησης του νέου σωματικού βάρους
 • την σωστή διατροφική καθοδήγηση συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχών μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής ως τρόπου ζωής
 • την επιλογή της κατάλληλης διατροφικής παρέμβασης όταν κρίνεται αναγκαίο ανάλογα με τον τρόπο ζωής και τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου
 • τον ορισμό ρεαλιστικών στόχων (έξυπνοι στόχοι)
 • την στήριξη για τήρηση ενός κατάλληλου διατροφικού προγράμματος για τον ενδιαφερόμενο και πάντοτε σε συνεργασία με ειδικό διατροφολόγο όπου κρίνεται απαραίτητο
 • την συντήρηση των επιτευγμάτων και την πρόληψη προβληματικών συμπεριφορών και δυσάρεστων καταστάσεων

Παρέχεται επίσης βοήθεια, στήριξη και καθοδήγηση σε άτομα της οικογένειας (γονείς, συντρόφους και παιδιά) όπου κρίνεται απαραίτητο για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.

Στο κέντρο μας παρέχεται επίσης βοήθεια, στήριξη και καθοδήγηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας σε συνεργασία επίσης με άλλους ειδικούς όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τι είναι η Νευρογενής Βουλιμία;

Η Νευρογενής Βουλιμία είναι διατροφική διαταραχή κατά την οποία συμβαίνουν συχνά επεισόδια (κρίσεις) υπερφαγίας (τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα) με τρόφιμα τα οποία θεωρούνται «παχυντικά» και κατά συνέπεια «απαγορευμένα» από το άτομο το οποίο προσπαθεί απεγνωσμένα να ελέγξει το βάρος του. Συνήθως κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας κρίσης καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες απλών υδατανθράκων, σνακ, γλυκών (π.χ., ψωμί, μπισκότα, σοκολάτες,  ολόκληρα πακέτα δημητριακών προγεύματος, πολλές φρυγανιές με βούτυρο, πατατάκια, κέικ, κούπες παγωτό), κ.α.

Το άτομο τρώει ανεξέλεγκτα πολύ γρηγορότερα από το φυσιολογικό ενώ απουσιάζει το φυσικό αίσθημα της πείνας,  μέχρι να του περάσει η επιθυμία για φαγητό, να μειωθεί το άγχος και συχνά μέχρι να νιώσει ένα ανυπόφορο αίσθημα διόγκωσης της κοιλιάς.

Μετά από ένα βουλιμικό επεισόδιο το άτομο αισθάνεται ενοχές και αηδία για τον εαυτό του εξαιτίας της υπερβολικής ποσότητας τροφής που καταναλώθηκε. Έτσι ακολουθεί προσπάθεια ν’ απαλλαγεί από τις θερμίδες που απορροφήθηκαν από τον οργανισμό με το να προκαλέσει σκόπιμα εμετό ή με τη χρήση καθαρτικών, την εξουθενωτική γυμναστική και νηστεία για τις επόμενες μέρες.

Περιγραφή ατόμου με νευρογενή βουλιμία:

«Ξεκινάει με τις σκέψεις μου για την τροφή που έχω απαγορεύσει στον εαυτό μου όταν κάνω δίαιτα. Στη συνέχεια αυτό αλλάζει σε μία έντονη επιθυμία για να φάω. Αρχικά αισθάνομαι ανακούφιση όταν τρώω και αισθάνομαι όμορφα. Αλλά μετά δεν μπορώ να σταματήσω και συνεχίζω να τρώω λαίμαργα μέχρι το σημείο που έχω σκάσει. Μετά απλά αισθάνομαι τύψεις και θυμωμένη με τον εαυτό μου.» (Fairburn, 1995)

Οργανικές και ψυχολογικές επιπτώσεις

Οι συχνοί εμετοί που προκαλούνται από το άτομο κατά τη διαταραχή της βουλιμίας, προκαλούν την αναστάτωση της απαραίτητης χημικής ισορροπίας βασικών ουσιών του σώματος. Για παράδειγμα την έλλειψη ισορροπίας ηλεκτρολυτών που είναι απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία της καρδίας. Επίσης μπορούν να προκληθούν ανωμαλίες στα επίπεδα του καλίου τα οποία επηρεάζονται από τους συχνούς εμετούς και τη χρήση καθαρτικών και κατά συνέπεια προκαλείται αφυδάτωση και ανεπανόρθωτη ζημιά στην καρδία, στους νεφρούς και στον εγκέφαλο.

Η κόπωση, η κατάθλιψη, οι πονεμένοι μύες, η τάση για λιποθυμία, η ευαισθησία στο κρύο, και η τάση να παίρνει κανείς βάρος πιο εύκολα είναι κάποιες από τις συνέπειες που συμβαίνουν εξαιτίας των διακυμάνσεων του σακχάρου στο αίμα ως αποτέλεσμα των κρίσεων υπερφαγίας σε απλούς υδατάνθρακες (π.χ., ζάχαρη, γλυκά κ.α.).

Άλλες οργανικές συνέπειες της Νευρογενούς Βουλιμίας:

 • ερεθισμός στη γαστρεντερική οδό που μπορεί να προκαλέσει ακόμα και το θάνατο
 • φούσκωμα στους σιελογόνους αδένες
 • διάβρωση των δοντιών
 • πονεμένος λαιμός λόγω των συχνών εμετών
 • σοβαρή αιμορραγία του οισοφάγου που μπορεί να προκληθεί από τους εμετούς ή από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να προκληθεί ο εμετός (π.χ., δάχτυλο)
 • στομαχικές διαταραχές
 • ακόμη μπορεί να προκληθεί χρόνιο φούσκωμα, δυσκοιλιότητα, και διάρροια η οποία συνεχίζει για πολύ καιρό μετά που το άτομο σταματά τη χρήση καθαρτικών. Τα καθαρτικά δεν εμποδίζουν την απορρόφηση θερμίδων που καταναλώνονται κατά την κρίση υπερφαγίας. Δυστυχώς αυτό δεν το γνωρίζουν τα άτομα με βουλιμία

Διαβάστε περισσότερα για τη βουλιμία εδώ.

Η υπερβολική χρήση καθαρτικών και η καθημερινή πρόκληση εμετού που συμβαίνουν στην νευρογενή βουλιμία και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κρίσεων υπερφαγίας έχουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία του ατόμου. Αυτές οι ταχτικές που στην αρχή θεωρούνταν εύκολη λύση για κάθε κρίση υπερφαγίας καταλήγουν τελικά να γίνονται ένα αληθινό πρόβλημα με αποτέλεσμα το άτομο να εγκλωβίζεται σε φυλακή από την οποία δεν μπορεί ν’ αποδράσει. Στόχος της συβουλευτικής/ψυχοθεραπείας μ’ εξειδίκευση στη νευρογενή βουλιμία είναι η απεξάρτηση από το φαύλο κύκλο της βουλιμίας και η υιοθέτηση καλύτερων μηχανισμών άμυνας, ενός υγιεινού τρόπου σκέψης και τρόπου ζωής.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας το άτομο λαμβάνει:

 • ψυχοεκπαίδευση και σωστή ενημέρωση για τις λειτουργίες του σώματος (όρεξη, κορεσμός, χημική ανισορροπία που συμβαίνει εξαιτίας των βουλιμικών επεισοδίων και της σκόπιμης πρόκλησης εμετού)
 • σωστή διατροφική καθοδήγηση: ενθάρρυνση για απόκτηση υγιεινής συμπεριφοράς και υγιεινών συνηθειών απέναντι στο σώμα και στη διατροφή
 • γνωσιακή θεραπεία: εντόπιση των αρνητικών σκέψεων, των λανθασμένων αντιλήψεων και των προβληματικών στάσεων απέναντι στη διατροφή, στο μεταβολισμό και στο σώμα, μύθοι και πραγματικότητες
 • ενίσχυση αυτοεικόνας
 • βελτίωση σωματικής εικόνας (body image): στόχος η καλλιέργεια θετικών σκέψεων και συναισθημάτων απέναντι στο σώμα
 • ενίσχυση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
 • εκπαίδευση στην καλύτερη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων
 • καλλιέργεια διεκδικητικότητας: το άτομο μαθαίνει να διεκδικεί τα δικαιώματά του και να εκφράζει τις ανάγκες του όταν χρειάζεται
 • εκπαίδευση χαλάρωσης (relaxation training) και οραματισμού: το άτομο εκπαιδεύεται ώστε να μάθει να χαλαρώνει στο σώμα και στο μυαλό για την καλύτερη αντιμετώπιση της έντασης, του άγχους, και των αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων
 • καθοδήγηση κατά τη φάση σταθεροποίησης
 • ψυχοεκπαίδευση και καθοδήγηση για πρόληψη υποτροπής

Επίσης ενδέχεται συνεργασία με άλλους ειδικούς όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ., γιατρούς, διατροφολόγους, κλπ).

Τι είναι η Νευρογενής Ανορεξία;

Η ονομασία νευρογενής ανορεξία προϋποθέτει ότι το άτομο έχει χάσει την όρεξή του από ψυχολογικά αίτια. Στην ουσία το άτομο δεν έχει χάσει ακριβώς την όρεξή του για φαγητό, αντιθέτως μπορεί να έχει πολύ μεγάλη όρεξη και να είναι πολύ πεινασμένο αλλά αρνείται να φάει από φόβο μήπως παχύνει. Φοβάται ακόμη να είναι σε φυσιολογικό βάρος και προσπαθεί να κρατάει το σωματικό βάρος του όσο πιο χαμηλό γίνεται. Προσπαθεί να περιορίσει τις θερμίδες που καταναλώνει όσο πιο πολύ μπορεί, ή/και να ξοδεύει όση περισσότερη ενέργεια μπορεί μέσω της γυμναστικής, της λιμοκτονίας και με το ν’ αποφεύγει κοινωνικές συναναστροφές που συμπεριλαμβάνουν φαγητό.

Οργανικές συνέπειες νευρογενούς ανορεξίας ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας νηστείας και πλήρους εξάντλησης του οργανισμού:

 • τάση ν’ αρρωσταίνει κανείς εύκολα
 • αδυναμία
 • ευαισθησία στη ζέστη και στο κρύο
 • εμφανίζονται μώλωπες στο σώμα με σχετική ευκολία εξαιτίας της ανεπάρκειας βιταμινών όπως οι B12, C, K, καθώς και της έλλειψης φολικού οξέος
 • το άτομο να υποφέρει από αϋπνίες
 • έντονη τριχοφυΐα που εμφανίζεται όταν χαμηλώσει πολύ το σωματικό βάρος
 • η μακροχρόνια αφαγία προκαλεί προβληματική κυκλοφορία αίματος σε σημείο που ν’ αποχρωματίζεται και να σκληραίνει το δέρμα
 • κρύα άκρα
 • δυσπεψία λόγω αφαγίας
 • φούσκωμα στα έντερα
 • αδύνατα κόκκαλα λόγω υποσιτισμού
 • συρρίκνωση στα όργανα αναπαραγωγής τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες
 • έλλειψη έμμηνου ρήσης στις γυναίκες

Ψυχολογικές επιπτώσεις της Νευρογενούς Ανορεξίας

Οι αλλαγές στην χημεία του εγκεφάλου λόγω υπερβολικής απώλειας βάρους προκαλούν αλλαγές στο συναισθηματικό κόσμου του ατόμου. Για παράδειγμα:

 • κατάθλιψη
 • παράλογη σκέψη
 • έλλειψη συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα για τη νευρογενή ανορεξία εδώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεραπεία είναι το κτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης και η δημιουργία του κατάλληλου προγράμματος φροντίδας και υποστήριξης για το άτομο και για την οικογένειά του. Επιπλέον μπορεί να υπάρξει συνεργασία με άλλους ειδικούς (π.χ., γιατρούς, διατροφολόγους) για την ομαλή αντιμετώπιση προβλημάτων σε περίπτωση κρίσεων.

Η Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία στοχεύει να επαναφέρει τη σωστή αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Το άτομο μαθαίνει να χειρίζεται τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με πιο υγιεινά μέσα. Έτσι με την κατάλληλη βοήθεια απομακρύνεται από το αδιέξοδο της διατροφικής του διαταραχής και επανέρχεται στους ρυθμούς μιας υγιεινής και πιο βελτιωμένης ζωής.

 Κατά τη διάρκεια της θεραπείας το άτομο λαμβάνει:

 • ψυχοεκπαίδευση και σωστή ενημέρωση για τις λειτουργίες του σώματος (όρεξη, κορεσμός, χημική ανισορροπία που συμβαίνει εξαιτίας της σκόπιμης πρόκλησης εμετού)
 • σωστή διατροφική καθοδήγηση: ενθάρρυνση για απόκτηση, υγιεινής συμπεριφοράς και υγιεινών συνηθειών απέναντι στο σώμα και στη διατροφή
 • Γνωσιακή Θεραπεία: εντόπιση των αρνητικών σκέψεων, των λανθασμένων αντιλήψεων και των προβληματικών στάσεων απέναντι στη διατροφή, στο μεταβολισμό και στο σώμα, μύθοι και πραγματικότητες.
 • ενίσχυση αυτοεικόνας
 • βελτίωση σωματικής εικόνας (body image): στόχος η καλλιέργεια θετικών σκέψεων και συναισθημάτων απέναντι στο σώμα
 • ενίσχυση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
 • εκπαίδευση στην καλύτερη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων
 • καλλιέργεια διεκδικητικότητας: το άτομο μαθαίνει να διεκδικεί τα δικαιώματά του και να εκφράζει τις ανάγκες του όταν χρειάζεται
 • εκπαίδευση χαλάρωσης (relaxation training) και οραματισμού: το άτομο εκπαιδεύεται ώστε να μάθει να χαλαρώνει στο σώμα και στο μυαλό για την καλύτερη αντιμετώπιση της έντασης, του άγχους, και των αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων
 • καθοδήγηση κατά τη φάση σταθεροποίησης
 • ψυχοεκπαίδευση και καθοδήγηση για πρόληψη υποτροπής

Οικογενειακή συμβουλευτική

Η συμβουλευτική κηδεμόνων και συντρόφων καθώς και η οικογενειακή συμβουλευτική αποβαίνει χρήσιμη όταν ένας στενός συγγενής, ή ένα άτομο για το οποίο νοιάζεστε  παρουσιάζει ανησυχητική διατροφική συμπεριφορά, ιδιαίτερα εάν αρνείται οποιαδήποτε βοήθεια, απομακρύνεται και κλείνεται στον εαυτό του. Σε αυτή την περίπτωση η κατάλληλη υποστήριξη από ειδικό είναι απαραίτητη. Η λήψη βοήθειας από τους εξειδικευμένους ειδικούς του συμβουλευτικού και ψυχοθεραπευτικού μας κέντρου είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείτε την κατάσταση όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και πιο αποτελεσματικά.

Τι μπορείτε να κάνετε αν καταλάβετε ότι ένα αγαπημένο σας πρόσωπο αντιμετωπίζει διατροφική διαταραχή

 Μιλήστε στο άτομο για τις ανησυχίες σας. Πρέπει να μάθει ότι ανησυχείτε επειδή νοιάζεστε.

 • Ενθαρρύνετε το άτομο να παραδεχθεί το πρόβλημα του.
 • Αν το άτομο αρνείται τη βοήθεια σας μην πανικοβληθείτε. Η άρνηση είναι βασικό χαρακτηριστικό των διατροφικών διαταραχών. Για αυτό είναι σημαντικό να μην σας αποπάρει η αρνητική στάση του αγαπημένου σας προσώπου. Ίσως τελικά δεχθεί να έρθει μαζί σας σε μια συνάντηση με τον ειδικό.
 • Αν το άτομο επιμένει να αρνείται την πρόσκλησή σας για βοήθεια από ειδικό τότε είναι καλύτερα να ενημερωθείτε εσείς όσο περισσότερο γίνεται. Η συμβουλευτική που θα λάβετε από τους ειδικούς του κέντρου μας θα σας διαφωτίσει και θα σας καθοδηγήσει ώστε να μάθετε να διαχειρίζεστε εσείς καλύτερα το πρόβλημα.
 • Μην επαναπαύεστε όταν το άτομο σας πει ότι το ξεπέρασε, ότι θα προσπαθήσει περισσότερο και ότι θα γίνει καλύτερα. Ακόμη κι αν το εννοεί, οι διατροφικές διαταραχές δεν γιατρεύονται από τη μια στιγμή στην άλλη.
 • Να είστε εκεί όποτε το άτομο έχει ανάγκη να σας μιλήσει. Μην φοβηθείτε να μοιραστείτε μαζί του τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας.

Τι θα κάνετε αν το άτομο παραδεχθεί το πρόβλημα του και ζητήσει βοήθεια

 • Μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για τις διατροφικές διαταραχές.
 • Όταν το άτομο δεχθεί να μπει σε θεραπεία μείνετε κοντά του και στηρίξτε το.
 • Ν’ ακούτε το άτομο όποτε έχει ανάγκη να σας μιλήσει. Συνεχίστε να μοιράζεστε μαζί του τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας.
 • Απομακρύνετε τη ζυγαριά, τα βιβλία δίαιτας και τους θερμιδομετριτές τα οποία είναι τροφή για το πρόβλημα. Προσέξτε το είδος του φαγητού που φέρνετε στο σπίτι.
 • Αποφύγετε να κάνετε σχόλια που ν’ αφορούν το σώμα (π.χ., σχήμα, βάρος) είτε του ατόμου που αντιμετωπίζει διατροφική διαταραχή, είτε του δικού σας, είτε άλλων ατόμων εκτός της οικογένειας.
 • Μην κριτικάρετε τις ποσότητες που τρώνε οι άλλοι κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
 • Το άτομο με διατροφική διαταραχή βιώνει ένα συναισθηματικό πόλεμο τον οποίο και εκφράζει μέσα από την προβληματική διατροφική συμπεριφορά. Προσπαθήστε να είστε κοντά στην προσωπικότητα που κρύβεται πίσω από τη διαταραχή κι εκφράζετε την αγάπη σας.

Στο κέντρο ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα ομάδων στήριξης για άτομα με διατροφικές διαταραχές.

Τι είναι η ομάδα στήριξης;

Μια ομάδα στήριξης είναι ουσιαστικά μια συνέλευση ατόμων που συναντιούνται σε συστηματική βάση και για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια με απώτερο σκοπό την παροχή και λήψη υποστήριξης για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Κατά τις ομάδες στήριξης για διατροφικές διαταραχές οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια του συντονιστή της ομάδας τους που είναι θεραπευτής με εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές, προσφέρουν ο ένας στον άλλο βοήθεια, μ’ ενεργητική ακρόαση, μ’ ενσυναίσθηση, με στήριξη και ανατροφοδότηση σε θέματα που αφορούν τις διατροφικές διαταραχές. Τα  μέλη της ομάδας πάντα με τη βοήθεια του συντονιστή λαμβάνουν επίσης σωστή πληροφόρηση και ψυχοεκπαίδευση για τις διατροφικές διαταραχές, διερευνούν τα συναισθήματα, τις  σκέψεις και τις αντιλήψεις τους για το σώμα και για την αυτοεικόνα τους, και επεξεργάζονται τη διατροφική τους συμπεριφορά,  την σχέση τους με το φαγητό και γενικότερα τη σχέση με τον εαυτό τους και με τους άλλους μέσα σ’ ένα ασφαλές και φιλικό πλαίσιο. Η ομάδα στήριξης διατροφικών διαταραχών λειτουργεί συμπληρωματικά και μπορεί να αποβεί εξαιρετικά αποτελεσματική πηγή βοήθειας σε άτομα με διατροφικές διαταραχές που βρίσκονται ήδη στη φάση της ατομικής θεραπείας.

Προσωπικές μαρτυρίες θεραπευόμενων που συμμετείχαν σε μια τέτοια ομάδα

«Οι συνεδρίες με την ομάδα ήταν για μένα μια καταπληκτική εμπειρία. Βίωσα συναισθήματα χαράς, αγωνίας, ταυτίστηκα πολλές φορές με τις άλλες κοπέλες και ένιωσα ότι δεν ήμουν μόνη μου. Είδα και σε άλλα μέλη της ομάδας, την ίδια απογοήτευση για αυτό που μας συμβαίνει. Όμως μέσα από αυτή την εμπειρία αυξήθηκε το κίνητρο μου, μπόρεσα να δω τα πράγματα πιο καθαρά και να πειστώ ότι επιτέλους κάποια στιγμή θα βρω τον πραγματικό μου εαυτό και θα καταφέρω να δώσω  στη ζωή μου το νόημα και την αξία που χρειάζεται». 

«Αισθάνομαι τα μέλη της ομάδας ως συνοδοιπόρους που παρατηρούν την κάθε μου κίνηση εξέλιξης, μου δίνουν πολύτιμες συμβουλές, απεριόριστη στήριξη και ιδιαίτερη βοήθεια, με παροτρύνουν να συνεχίζω πάντα, παρά τις δυσκολίες ή τις απογοητεύσεις που αισθάνομαι. Πολλές φορές νιώθω ότι οι ομαδικές συνεδρίες είναι αποκαλυπτικές με τρόπο που ενισχύεται η θεραπευτική διαδικασία για όλα τα μέλη. Νιώθω επίσης μια εκπληκτική αίσθηση του ανήκειν, ότι κάποιος πραγματικά με ακούει, με συμπονά και με καταλαβαίνει μέσα σ’ ένα κλίμα εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και θαλπωρής και αυτό με βοηθάει ν’ ανακαλύψω πράγματα για τον εαυτό μου ξεχασμένα ή άγνωστα.»

«Είναι συγκλονιστικό  πόσο δυνατή, τόσο συναισθηματικά όσο και ψυχικά, αποχωρούσα στο τέλος κάθε ομαδικής συνεδρίας, έτοιμη ν’ αντέξω τις καθημερινές δοκιμασίες και τους πειρασμούς. Αισθάνομαι περήφανη που μπορώ να έχω αυτή την απεριόριστη αγάπη και βοήθεια μέσα από μια εχέμυθη ομάδα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες με τις δικές μου γιατί μια τέτοια εμπειρία σε βοηθά να σταθείς ξανά στα πόδια σου, να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου κι επιτέλους να χαμογελάσεις!»

Εξάρτηση είναι η οποιαδήποτε προβληματική σχέση που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ ενός ατόμου και μιας ουσίας (νόμιμης ή παράνομης), μιας συμπεριφοράς ή ενός άλλου ατόμου. Σε αυτό το σημείο παρόλο που το άτομο ίσως συνειδητοποιεί τις καταστροφικές συνέπειες που προκαλούνται σε διάφορους τομείς της ζωής του λόγω αυτής της σχέσης, αδυνατεί να την διακόψει.

Ένα άτομο μπορεί να απευθυνθεί στο κέντρο προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, αν θέλει ν’ απαλλαγεί από:

 • Νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες (π.χ., κάπνισμα, αλκοόλ, ηρεμιστικά και υπνωτικά χάπια).
 • Παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες (π.χ., κάνναβη, κοκαΐνη, ηρωίνη, παραισθησιογόνα χάπια κ.α.).
 • Εξαρτητικές συμπεριφορές (π.χ., ενασχόληση με το τζόγο).
 • Εξαρτητικές σχέσεις.

Στόχος της θεραπείας είναι το άτομο να βρει ένα νέο τρόπο ζωής, απαλλαγμένο από κάθε είδους εξάρτηση. Σκοπός μας θα είναι το άτομο ν’ αναπτύξει νέα ενδιαφέροντα, να μάθει ν’ αντιμετωπίζει τα προβλήματα του με πιο υγιεινούς τρόπους, να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του με τους άλλους, να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, όπως επίσης και τον ελεύθερο του χρόνο.

Αν πιστεύετε ότι η σχέση σας με οποιαδήποτε ουσία, πρόσωπο, δραστηριότητα ή συμπεριφορά έχει γίνει προβληματική ή αν απλά ανησυχείτε για κάποιο άλλο πρόσωπο, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια ΤΩΡΑ!

Στο κέντρο, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ, προσφέρεται και η Διαλεκτική – Συμπεριφορική Θεραπεία είτε ανάμεσα σε άλλες προσεγγίσεις είτε ως ξεχωριστή υπηρεσία θεραπείας.  Η Διαλεκτική – Συμπεριφορική Θεραπεία είναι μία σχετικά νέα θεραπεία, η οποία δημιουργήθηκε από τη Marsha M. Linehan για να βοηθήσει τα άτομα που υποφέρουν από συναισθηματικές διαταραχές και διάφορες δυσλειτουργικές συμπεριφορές.

Άτομα που παρουσιάζουν κυκλοθυμική διάθεση, εξαιρετικά χαμηλή αυτο-εικόνα, παρορμητική, απρόβλεπτη και έντονα καταστροφική συμπεριφορά, ή/και αυτοκτονικό ιδεασμό μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το είδος θεραπείας. Η Διαλεκτική – Συμπεριφορική Θεραπεία είναι εξαιρετικά χρήσιμη γιατί βοηθάει τα άτομα να ν’ αποβάλουν οτιδήποτε είναι δυσλειτουργικό για την καθημερινότητά τους. Για παράδειγμα, βοηθάει τα άτομα να ελέγξουν την επικίνδυνη παρορμητική συμπεριφορά και τα ξεσπάσματα, να εντοπίσουν και να βελτιώσουν τις ακραίες σκέψεις και πεποιθήσεις και να διαχειριστούν καλύτερα τ’ αρνητικά τους συναισθήματα.

Με λίγα λόγια η Διαλεκτική – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στοχεύει κυρίως στην απόκτηση διαπροσωπικών δεξιοτήτων, στη ρύθμιση του συναισθήματος και στην εντόπιση κι ενίσχυση των προσωπικών εσωτερικών δυνάμεων που διαθέτει ο καθένας ώστε να αισθανθεί καλύτερα για τον εαυτό του και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.

Το ταξίδι από τη διάγνωση στη θεραπεία είναι μεγάλο και εξαιρετικά δύσκολο. Όσοι το έχουν βιώσει γνωρίζουν τα τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα που απαιτεί. Οι ακτινογραφίες, οι εγχειρίσεις και οι χημειοθεραπείες εξαντλούν τα όρια της αντοχής των ανθρώπων που ζουν με τον καρκίνο και η κάθε επανεξέταση λειτουργεί πολλές φορές σαν υπενθύμιση ότι ο καρκίνος μπορεί να επιστρέψει. Η ψυχολογική θεραπεία μπορεί να παρέχει στήριξη κατά τη διάρκεια της διαδρομής αυτής και να βοηθήσει στο να ανασχηματίσουμε με τρόπο λειτουργικό τη νέα πραγματικότητα της ζωής μας έχοντας ως επίκεντρο τον εαυτό και όχι τη διάγνωση. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουμε να ζούμε με νέες ισορροπίες επανακτώντας το δικαίωμα μας στην ψυχική χαλάρωση, στη χαρά, στη δημιουργικότητα. Η θεραπεία βοηθά να φέρει στη ζωή μας θρεπτικές ποιότητες των δικών μας αξιών που ο καρκίνος ως ασθένεια συχνά επισκιάζει.

Η θεραπεία μας διδάσκει τι είναι το άγχος και πως επιδρά στην δική μας ζωή. Μαθαίνουμε αρχικά να αναγνωρίζουμε τις διάφορες μορφές του και τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά μας. Αναγνωρίζουμε τι είναι αυτό που τροφοδοτεί το άγχος και αξιοποιούμε θεραπευτικά εργαλεία για να το διαχειριστούμε σωστά. Αλλάζοντας σταδιακά τον τρόπο σκέψης μας ξεκινάμε να δουλεύουμε μαζί του με στόχο να επηρεαζόμαστε από αυτό σε λιγότερο βαθμό.

Η εκπαίδευση χαλάρωσης μας βοηθά να μειώσουμε τις σωματικές επιπτώσεις του άγχους μέσω της αναπνοής και του οραματισμού που όταν γίνουν κομμάτι της καθημερινότητας επηρεάζουν θετικά τις σκέψεις μας επιτρέποντας μας να διατηρούμε τη νοητική μας διαύγεια και ηρεμία ακόμα και σε στιγμές δυσκολίας.

Στο Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης και Αυτογνωσίας ,«Για την Ιθάκη» ανάμεσα σ’ άλλες τεχνικές χαλάρωσης προσφέρουμε επίσης μαθήματα εξάσκησης στην Αυτογενή Χαλάρωση (λινκ).

Ο ύπνος είναι πάντα ένας καθρέφτης του ψυχικού μας κόσμου, έτσι πολλές φορές η οποιαδήποτε συναισθηματική δυσκολία αντανακλάται στην ποιότητά του είτε ως διαταραχή ύπνου είτε ως πολύπλοκα και εξουθενωτικά όνειρα. Οι διάφορες εντάσεις μπορούν να παραγάγουν ένα διαταραγμένο ύπνο που διακόπτεται συνέχεια ή μπορούν να μας αποτρέπουν από το να καταφέρουμε να αποκοιμηθούμε έστω και για λίγο. Πέραν των συναισθηματικών μας βιωμάτων υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο μας όπως η διατροφή και το περιβάλλον. Μέσα στη θεραπεία εξερευνούμε όλους τους πιθανούς παράγοντες δημιουργώντας ένα σχέδιο δράσης, με διάφορες πρακτικές (π.χ., εκπαίδευση χαλάρωσης) ώστε αυτοί να αντιμετωπιστούν καταλλήλως.

Διαβάστε περισσότερα για τον ύπνο.

https://el.wikipedia.org/wiki/Ύπνος

Ο πόνος αποτελεί ένα πολυδιάστατο βίωμα που πέρα από τις σωματικές επιπτώσεις επηρεάζει άμεσα τη διάθεση, τον ύπνο, τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας. Η ύπαρξη του πολλές φορές αλλάζει τις δραστηριότητες μας, μειώνει τις επιλογές μας και μεταμορφώνει απλά στοιχεία της καθημερινότητας μας σε μια μεγάλη πρόκληση. Οι αλλαγές που προκαλεί οδηγούν σε αποδιοργάνωση και πολλές φορές ενώ αντιμετωπίζουμε μία πτυχή του προβλήματος, δημιουργείται μία καινούργια.

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα τεράστιο σύμμαχο στην σωστή αντιμετώπιση του πόνου αφού μπορεί να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την ζωή μας εκ νέου και να θέσουμε καινούριους στόχους και προτεραιότητες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναβάλουμε τους εαυτούς μας στο κέντρο της ζωής μας αντί το φαινόμενο του πόνου που όταν εμφανίζεται τείνει να εξαντλεί όλη μας την ζωτικότητα. Όπως ο πόνος επιδρά αρνητικά στη διάθεση μας, έτσι και η βελτιωμένη διάθεση μέσω της θεραπείας έρχεται να επιδράσει θετικά στο βίωμα του πόνου.