Αντιμετώπιση Διαταραχών Ύπνου

Ο ύπνος είναι πάντα ένας καθρέφτης του ψυχικού μας κόσμου, έτσι πολλές φορές η οποιαδήποτε συναισθηματική δυσκολία αντανακλάται στην ποιότητά του είτε ως διαταραχή ύπνου είτε ως πολύπλοκα και εξουθενωτικά όνειρα. Οι διάφορες εντάσεις μπορούν να παραγάγουν ένα διαταραγμένο ύπνο που διακόπτεται συνέχεια ή μπορούν να μας αποτρέπουν από το να καταφέρουμε να αποκοιμηθούμε έστω και για λίγο. Πέραν των συναισθηματικών μας βιωμάτων υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο μας όπως η διατροφή και το περιβάλλον. Μέσα στη θεραπεία εξερευνούμε όλους τους πιθανούς παράγοντες δημιουργώντας ένα σχέδιο δράσης, με διάφορες πρακτικές (π.χ., εκπαίδευση χαλάρωσης) ώστε αυτοί να αντιμετωπιστούν καταλλήλως.

Διαβάστε περισσότερα για τον ύπνο.

https://el.wikipedia.org/wiki/Ύπνος