Διαχείριση χρόνιου πόνου

Ο πόνος αποτελεί ένα πολυδιάστατο βίωμα που πέρα από τις σωματικές επιπτώσεις επηρεάζει άμεσα τη διάθεση, τον ύπνο, τις σκέψεις και τα συναισθήματα μας. Η ύπαρξη του πολλές φορές αλλάζει τις δραστηριότητες μας, μειώνει τις επιλογές μας και μεταμορφώνει απλά στοιχεία της καθημερινότητας μας σε μια μεγάλη πρόκληση. Οι αλλαγές που προκαλεί οδηγούν σε αποδιοργάνωση και πολλές φορές ενώ αντιμετωπίζουμε μία πτυχή του προβλήματος, δημιουργείται μία καινούργια.

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα τεράστιο σύμμαχο στην σωστή αντιμετώπιση του πόνου αφού μπορεί να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την ζωή μας εκ νέου και να θέσουμε καινούριους στόχους και προτεραιότητες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναβάλουμε τους εαυτούς μας στο κέντρο της ζωής μας αντί το φαινόμενο του πόνου που όταν εμφανίζεται τείνει να εξαντλεί όλη μας την ζωτικότητα. Όπως ο πόνος επιδρά αρνητικά στη διάθεση μας, έτσι και η βελτιωμένη διάθεση μέσω της θεραπείας έρχεται να επιδράσει θετικά στο βίωμα του πόνου.